Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy

tiistai 12. helmikuuta 2013

Länsi-Uudenmaan matkailun yhteinen nimi


Matkailustrategiatyöryhmä on työstänyt vision, teemojen ja strategisten painopistealueiden lisäksi myös koko alueen yhteistä nimeä. Mikä on se nimi, jolla esiinnytään matkamessuilla, joka on esitteen kannessa tai on alueen matkailun nettisivujen osoite?

Nimivaihtoehtoja

Tässä listaa muutamista vaihtoehdoista joita on pyöritelty:
       -         Helsinki West
-          South Point Finland
-          Länsi.fi
-          West Uusimaa
-          Go West Uusimaa
-          Best of Finland
-          Ruukki Finland
-          South Coast Finland
-          Enjoy the best of West Uusimaa
-          Visit South Finland
-          South Finland

Näistä strategiaryhmä on valinnut viimeisen ja sen mahdolliset variaatiot.

Nimeä ei ole vielä lopullisesti valittu

Strategiaa tehdään yhdessä koko elinkeinon kanssa – tämä siis koskee todennäköisesti myös juuri sinua. Mikä sinun mielestäsi on paras vaihtoehto? Kirjoita oma ehdotuksesi alla olevaan kommentontilaatikkoon tai Facebooksivuillemme.

Tutustu länsi.fi sivuilla matkailustrategian ensimmäiseen versioon ja kommentoi!

Blogipostauksen kuva Pekka Vainio

maanantai 11. helmikuuta 2013

Vilka företag hör till turismindustrin?

Vilka företag kan klassificeras som turistföretag? När är företag som driver t.ex. restaurangverksamhet, detaljhandel eller golfbanor turistföretag?

Är definitionen av vilka företag som verkar inom turismen en fråga om identitet? Hus skapas i så fall den identiteten? Är det så att de företag som dagligen säljer tjänster till turister utvecklas till ”turistföretag”? Eller har definitionen av turistföretag att göra med hur stor andel av företagets omsättning som skapas genom att turisterna köper företagets tjänster? Är det då möjligt att säga att t.ex. företag som får minst femtio procent av sin omsättning från turismen skall klassificeras som turistföretag?

Frågeställningen om vilka företag och branscher som bör räknas som turistföretag är viktig att begrunda på kommunal och regional nivå vid planering och beslutfattande om frågor som påverkar turisternas intresse för området.  Så gott som alla sektorer inom ekonomin så drar nytta av turismen, direkt eller indirekt. Inom områden som Nyland så är det förutom traditionella turistföretag inom transport-, hotell- och restaurangbranschen främst detaljhandeln, aktivitetsföretag som golfbanor och servicestationer som erhåller en betydande del av sin omsättning från turism. Inom de här branscherna så bidrar turismen därmed också till betydande sysselsättning.

Inom det av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden finansierade TouNet-projektet görs för tillfället en omfattande utredning över turismens ekonomiska betydelse i Nyland 2013. Undersökningen kommer att ge en uppskattning av hur stor betydelse turismen har både för traditionella och mindre traditionella turismbranscher. Det är viktigt både för turismnäringen och politiska beslutsfattare att få en ökad förståelse för hur mångfasetterade påverkningar turisterna har på ett områdets ekonomi. Vidare kommer undersökningen identifiera de viktigaste turistgruppernas i området ur ekonomisk synvinkel. Utanför huvudstadsregionen så är det troligtvis turister som övernattar i sina egna fritidshus samt hos släkt och vänner som är de största turistgrupperna och som också skapar de största turisminkomsterna för de regionala företagen. Det här betyder att de här turistgrupperna bör beaktas då man utvecklar och marknadsför existerande och nya tjänster.

I höst som kommer de preliminära resultaten från undersökningen som kan ses som en direkt på de undersökningar som gjordes i Västra Nyland 2009 och i dåvarande Östra Nyland 2010.  Personer som är intresserade av att veta mera om undersökningen kan gärna kontakta projektledare Eva Holmberg, lektor i turismen vid HAAGA-HELIA Yrkeshögskola.

Hälsningar, Eva Holmberg (epost: eva.holmberg@haaga-helia.fi; te. 040-5473178)